FORGOT YOUR DETAILS?

Broşürümüzü İnceleyin

projelendirmebrosur.pdf

İndirmek için tıklamanız yeterli

Yangın risk analizi, temel olarak yangın güvenliğinin sağlanması istenilen yerin özelliklerine göre yangın risk haritasının belirlenip tehlikeleri tespit edilerek, alınması gereken önlemlerin ortaya çıkarılmasıdır.
Her işletmede meydana gelebilecek riskler işletmenin fiziki koşulları, yanıcı madde türleri, tehlike oluşturabilecek durum ve davranışlara göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle gerekli analizlerin yetkin kişiler tarafından bilgi ve birikime dayalı bir şekilde yapılarak, doğru ve yaratıcı çözümler içermesi gerekmektedir.
Yangın risk analizi içeriği ve uygulaması:
Yangından korunacak alanın yapısal özelliklerinin belirlenmesi
Mevcut alanda veya çevresinde çıkabilecek muhtemel yangın türlerinin tespiti
Mevcut önlemler ve yeterliliklerinin tespit edilmesi
Yangına sebebiyet verebilecek tehlikelerin ortaya çıkarılması
Yangın risk haritasının oluşturulması
Olası bir yangın durumunda meydana gelebilecek zararın tespiti
Yangın riskine karşı alınması gereken güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi
*Düzenlenecek yangın risk analiz raporu ile tüm tespit ve sonuçlar, dayandırıldıkları yasal normlar ve standartlarla birlikte, görsel içerikler dahilinde dökümante edilerek teslim edilmektedir.

TOP