FORGOT YOUR DETAILS?

Acil durumlarda meydana gelebilecek elektrik kesintileri ve doğal aydınlatmanın yeterli olmadığı yerlerde, özellikle kaçış yolları üzerinde otomatik olarak devreye girecek şekilde tesis edilmesi gereken acil durum aydınlatma ve yönlendirme donanımlarıdır.

TOP