FORGOT YOUR DETAILS?

Broşürümüzü İnceleyin

projelendirmebrosur.pdf

İndirmek için tıklamanız yeterli

Projelendirme

Yangın güvenlik sistemleri yerel kanun ve yönetmelikler ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu sistemlerin tasarım aşamasında ilgili standartlar ve ürün özelliklerine göre gerekli mühendislik hesapları yapılarak doğru bir şekilde projelendirilmesi olası bir yangın durumunda sistemlerin verimli ve etkin bir şekilde çalışabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Projelendirilen sistemlerin saha koşullarına göre dizayn edilmesi ve uygulama sırasında ortaya çıkabilecek olası değişikliklerin takip edilerek, gerekli revizyonlarının yapılması gerekir. Bu şekilde, bir yangın durumunda çevrede bulunan kişilerin ve itfaiyenin mevcut yangın güvenlik sistemlerinin yerleşimi hakkında doğru bilgilere ulaşması sağlanacaktır. Ayrıca, proje uygulaması sonrası ilerleyen zamanlarda yapılacak olan sistem değişiklikleri, eklemeler veya arıza müdehaleleri gibi durumlarda uygulayıcılara kolaylık sağlanmış olacaktır. Özge Deniz Yangın, alanlarında uzman Kimya, Endüstri ve Makina mühendislerinden oluşan Proje Departmanı ile güvenilir çözüm ortanığınız olmayı sürdürmektedir.

TOP