FORGOT YOUR DETAILS?

Kimya ve endüstri mühendislerinin yer aldığı mühendislik departmanı, pazarlama ve iş geliştirme bölümü, her biri ilgili teknik okul ve üniversite bölümlerinden mezun arkadaşlarımızdan oluşan elektrik-elektronik ve mekanik tesisat birimleri ve teknik servis ekiplerinden oluşan işlerinin hayati öneminin bilincindeki profesyonellerdir.
Tüm çalışanlarımız, yıllık olarak planlanan şirket içi eğitim programları ile kendi alanlarında uzmanlaşmalarına yardımcı olacak iş geliştirme eğitimlerini ve iş sağlığı-güvenliği eğitimlerine katılım sağlayarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadır .
ÖZGE DENİZ YANGIN ailesi olarak sektörümüz ile ilgili yurt içi ve dışı fuarlar, kurslar ve seminerlere katılım sağlayarak kurumsal vizyonumuzu çözüm ortaklarımıza en modern hizmeti vermek amacıyla geliştirmekteyiz.Bu amaçla uygulanacak olan yangın risk analizi ile mevcut tehlikelerin tespit edilmesi, yangından korunma için alınacak önlemlerin belirlenmesi, kullanılacak sistem ve donanımların doğru bir şekilde seçilmesi, kullanılacak malzemlerin standartlara ve amaçlarına uygunluklarının tespit edilerek uygulama aşamasında kontrollerinin yapılması, kurulan yangın güvenlik sistemlerinin test edilmesi ve bütün bu hizmetlerin raporlanarak dökümante edildikten sonra periyodik saha kontrolleri ile sürekliliğin sağlanması gerekmektedir.

TOP